معرفی واحد تغذیه بیمارستان، به عنوان واحد شاخص در ارزیابی وزارتخانه


۹ خرداد ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: در حاشیه حضور خبرنگار شبکه 4 صدا و سیما  در بیمارستان سینا، بهشتیان؛ کارشناس تغذیه این مرکز در گفتگوی خود با روابط عمومی بیمارستان گفت: به لطف الهی اقدامات ما درواحد تغذیه بیمارستان سینا درزمینه تغذیه بالینی بعنوان شاخص ونمونه ازدیدگاه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی انتخاب شد .
وی افزود: درهمین راستا نیز بیمارستان سینا جهت اطلاع رسانی این دستاورد مهم وارائه الگوی صحیح به سایر مراکز درمانی کشور به برنامه سلامت محور 37درجه  که درشبکه 4 تهیه می گردد معرفی شده وگروه فیلمبرداری این برنامه نیزدرتاریخ های 28و30اردیبهشت ماه سال جاری دربیمارستان حضوریافتند. و در رابطه با ارزیابی این برنامه در بیمارستان سینا  با اساتید محترم بیمارستان دکترمجتهدزاده و دکتر پازوکی در زمینه اهمیت حضور کارشناسان تغذیه بعنوان عضوجدایی ناپذیر تیم درمان دربیمارستان  و اهمیت این موضوع بویژه دربخش های مراقبت وِِیژه تاکید نمودند.
کارشناس تغذیه بیمارستان سینا با اشاره به تیمی بودن کار درمان افزود:  این برنامه که در بیمارستان سینا در حال اجرا می باشد با تکیه بر مساعدت و توجه مسئولین بیمارستان و اساتید وهمکاران عزیز و در راستای اجرای هدف والای ارتقای سلامت بیمار با محوریت تغذیه و رژیم درمانی  بوده است.
لازم به ذکر است در این برنامه تیم فیلمبرداری با حضور در بخش های مختلف بیمارستان  باهمکاران  و کارشناسان تغذیه بیمارستان درزمینه های بالینی وغیربالینی گفتگو کردند  و از روند انجام مشاوره های تغذیه ونظارت های بهداشتی وتغذیه ای درمدیریت پخت و توزیع غذا در  بیمارستان نیزگزارش تهیه شد. 


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي