قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر موسوی موحد


۲۰ اسفند ۱۳۹۳

به گزارش روابط عمومي بیمارستان بهارلو، دكتر علي جعفريان به‌پاس زحمات و همکاری بیمارستان بهارلو در ویزیت رایگان در مناطق محروم و حاشیه تهران در سال 1393، از زحمات و همکاری دکتر موسوی موحد، رئیس بیمارستان بهارلو قدردانی کرد، متن تقديرنامه به شرح زير است:

جناب آقای دکتر موسوی موحد
 با عنايت به اينكه خدمت به خلق عين عبادت خالق است به‌پاس كوشش‌هاي بي‌دريغ حضرت‌عالي در طرح جهادي دست‌هاي مهربان در طي يك سال، اين لوح سپاس تقديم يك سال تلاش سخاوتمندانه شما مي‌شود. اميد است با استعانت از درگاه الهي به موفقيت‌هاي روزافزون دست‌يابيد.
دكتر علي جعفريان
رییس دانشگاه

 منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي