برگزاری جلسه گروه پریناتالوژی سه مرکز در بیمارستان جامع زنان محب ياس


۴ اسفند ۱۳۹۳
جلسه گروه پریناتالوژی سه مرکزدر بیمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان محب ياس در جلسه گروه پریناتالوژی که با حضوراساتید و فلوشیپ های پریناتالوژی بیمارستان های جامع زنان محب یاس، امام خمینی و شریعتی روز 4 اسفند در بیمارستان جامع زنان محب یاس برگزار شد، موارد خاصی از مشکلات بیماران پیچیده سه مرکز جهت مشاوره در جلسه مطرح و برای درمان آنها تصمیم گیری شد.وهمچنین مراسم تودیع براي 6 نفر از فارغ التحصیلان فلوشیپ پرینیتالوژی برگزارشد .این جلسه درانتها با برنامه ريزي در خصوص كنگره بين المللي زنان و زايمان درسال 94 و تجديد نظر و چاپ جديد کتاب پرینیتالوژی پایان یافت.

منبع: بيمارستان ياس دانشکده پزشکي