برگزاري كلاس آموزش حفاظت از اشعه


۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
كلاس آموزش حفاظت از اشعه جهت پرسنل اطاق عمل و بيهوشي بيمارستان سينا با هماهنگي دفتر فيزيك پزشكي دانشگاه در تاريخ 18/2/84 بمدت پنجاه ساعت در بيمارستان سينا برگزار گرديد.
در اين كلاس حين خدمت، پرسنل شركت كننده با جنبه‌هاي مختلف حفاظت از اشعه، كاربردهاي آن و .... آشنا شدند.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي