قدردانی رئیس دانشگاه از بیمارستان بهارلو


۱۱ دی ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو: دکتر جعفریان، در جلسه مشترك اعضاء ستاد اجرايي طرح تحول سلامت دانشگاه، رؤسا و مديران بيمارستان‌هاي تحت پوشش طرح که این هفته در سالن اجلاس برگزار شده بود، ازهمكاران بيمارستان بهارلو تشكر و قدرداني كرد و گفت: در هفته گذشته كه رييس‌جمهور و وزير بهداشت از بيمارستان بهارلو بازديد كردند، متوجه تحول ريشه‌اي و عظيمي در اين بيمارستان شديم كه نكات مثبتي را به همراه داشت و از دكتر صادق نيت و دكتر موسوي و ديگر همكاراني كه در پيشرفت بيمارستان بهارلو همكاري داشتند نهايت تشكر را دارم.
رئیس دانشگاه در این جلسه گفت: رضایت مراجعین نشان از مدیریت قوی در این مجموعه بوده است.


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي