امکان بازیابی بیش از بیست هزار عنوان از منابع کتابخانه دانشکده از طریق اینترنت


۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
کتابخانه دانشکده پزشکی یکی از بزرگترین ،غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. که همه روزه پذیرای پژوهشگران و محققان از همه نقاط کشور می باشد. و امروز به منظور رفاه حال کلیه اساتید ،دانشجویان و سایر پژوهشگران امکان جستجوی منابع کتابخانه از طریق اینترنت امکان پذیر گشته است و کاربران می توانند از طریق اسامی نویسندگان ،عناوین ،موضوعات،کلید واژه هاو سال نشر ،استاد راهنما و................... منابع مورد نیاز خود را از همه نقاط ایران و دنیا جستجوی نموده و اطلاعات کتابشناختی منابع مورد نظر خود را مشاهده نمایند. دانشکده همچین قصد دارد در صورت تامین امکانات مورد نیاز امکان مشاهده چکیده پایان نامه را نیز از طریق اینترنت فراهم نماید .

منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي