برگزاری جلسه اعتباربخشی با هدف ارتقای ایمنی بیماران


۱۶ آذر ۱۳۹۳
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیراعلم، روز چهارشنبه 12 آذر 93 جلسه اعتباربخشی باهدف ارتقای ایمنی و آموزش بیماران با حضورمیبدی، مترون، مسعودیان، مسئول حاکمیت بالینی و اعتباربخشی، سوپروایزرین، سرپرستاران بخش‌ها در سالن حاکمیت بالینی تشکیل شد.

مسعودیان، مسئول حاکمیت بالینی و اعتباربخشی، در خصوص اهمیت ویژه آموزش به بیماران توسط پزشک، پرستار در بدو ورود بیمار، حین بستری و زمان ترخیص به‌ویژه در خصوص مراقبت‌های در منزل، تغذیه، نحوه مصرف داروها و زمان و مکان مراجعه بعدی بیمار به بیمارستان، راند بخش‌ها توسط مددکار و ارائه آموزش‌های لازم به بیماران و ثبت در پرونده، ارائه آموزش‌ها توسط کارشناس تغذیه، تشکیل مستمر کمیته آموزش به بیماران با حضور اساتید و اعضا و بررسی پرونده‌ها و مصاحبه با بیماران، سنجش رضایتمندی بیماران به‌صورت تلفنی حداکثر 10 روز بعد از ترخیص بیماران از بیمارستان، رعایت اصول ایمنی بیماران، تشکیل کمیته به‌صورت منظم، ارزیابی پرونده‌های بیماران و ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران بستری در بخش که دچار شرایط اورژانسی شده‌اند توضیحات لازم را ارائه نمود.

میبدی، مترون، در خصوص مشارکت کارکنان درزمینهٔ آموزش به بیماران و تکمیل دقیق پرونده‌ها و ارائه مراقبت‌های باکیفیت به بیماران صحبت‌های لازم را ارائه نمود.

سوپروایزرین و سرپرستاران نظارت و دیدگاه‌های خود درزمینهٔ های آموزش به بیماران و همکاری بین بخشی صحبت‌های لازم را ارائه نمودند.

خبر و عکس : وحدت حسینیمنبع: بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي