برگزاری جلسه روسای بخش‌های بیمارستان امیراعلم


۲۷ آبان ۱۳۹۳

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امیراعلم، روز سه‌شنبه 27 آبان 93 در راستای طرح تحول نظام سلامت جلسه  خریداری دارو و درمان و تجهیزات پزشکی موردنیاز اجرای استانداردهای اعتباربخشی برگزار شد.

در این جلسه مواردی چون تائید داروهای ضروری توسط روسای بخش‌ها، در خصوص خریداری تجهیزات و داروهای موردنیاز، خریداری داروها مطابق فارماکویه بیمارستان، آموزش به بیماران مطرح شد.

تعیین تکلیف بیماران اورژانس زیر 6 ساعت، ارتقای هتلینگ بیمارستان، اخذ رضایت آگاهانه از بیماران، اجرای دقیق استانداردهای اعتباربخشی، جلسه آموزش با رزیدنت‌ها در خصوص مسائل اعتباربخشی با حضور دکتر حسیبی، معاون آموزشی و مسعودیان، مسئول حاکمیت بالینی و اعتباربخشی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.منبع: بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي