بازدید ریاست محترم دانشگاه


۲۶ آبان ۱۳۹۳

 

گالری عکس

 پس از جلسه روسای بیمارستان ها، رئیس دانشگاه و هیئت همراه از پارکینگ در شرف افتتاح مرکز قلب تهران بازدید و پاسخ سوالات خود را از آقای دکتر کریمی رئیس مرکز قلب تهران دریافت نمودند.

هیئت بازدید کننده سپس واحدهای تأسیسات و اورژانس مرکز قلب را مورد بازدید قرار داده و در خصوص مسائل و مشکلات موجود نیز رئیس مرکز قلب توضیحات لازم را ارائه نمودند.منبع: بيمارستان قلب تهران دانشکده پزشکي