بازدید کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه از بیمارستان بهرامی


۲۸ مرداد ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی سه شنبه 28 مرداد93 باتمانقلیچ و کیانپور از کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه در راستای اجرای طرح تحول سلامت از واحد ترخیص و درآمد بیمارستان بهرامی بازدید کردند . در این بازدید که محبیان نماینده شرکت ره آورد رایانه نیز حضور داشت صورتحسابهای بیماران از تاریخ اجرای طرح تحول سلامت بررسی شد و ایرادات و اشکالات برنامه جهت رفع آنها به نماینده شرکت منعکس شد.

منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي