افتتاحيه نمايشگاه بين المللي كتاب به تعويق افتاد


۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
به اطلاع مي رساند طبق آخرين اخبار دريافتي برنامه افتتاحيه نمايشگاه بين الملي كتاب با يك روز تاخير امروز چهارشنبه 14/2/84 برگزار مي گردد و خريد از نمايشگاه از بعد از ظهر امروز شروع مي گردد.

منبع: اداره امور اداري معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي