اطلاعيه بيمارستان سينا در رابطه با قوانين مراجعه كنندگان به بيمارستان


۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
با آرزوي سلامتي و بهبودي بيمارتان، لطفا به موارد زير توجه فرمائيد:

· ساعات ملاقات بيمارستان روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 14 الي 16 ميباشد.
· جهت ترخيص بيمارتان بين ساعت 11 الي 14 به واحد درآمد واقع در قسمت جديد بيمارستان جنب درمانگاه الكتيو مراجعه نمائيد.
· به هنگام بستري بيمار وسايل شخصي شامل ( دمپايي، ليوان، قاشق، دستمال كاغذي، مسواك و خمير دندان ) را تهيه فرمائيد.
· مدارك بيمه بيمار خود را بلافاصله پس از بستري تحويل منشي بخش فرمائيد.
· ار آوردن اطفال جهت ملاقات جدا خوداري كنيد.
· براي جلوگيري از انتشار آلودگي لطفا نظافت را رعايت فرمائيد.
· بيمار شما نيازمند آرامش است لطفا سكوت را رعايت فرمائيد.
· براي ارتباط تلفني با بيمارستان با شماره تلفنهاي 9-6701041 تماس حاصل فرمائيد.
· براي ارتباط با بيمار يا همراه بيمار مي توانيد بصورت تلفني از طريق اطلاعات يا نگهباني درمانگاه اورژانس استفاده كنيد.
· براي حفظ نظم بيمارستان با مامورين انتظامات بيمارستان همكاري فرمائيد.
· براي بهبود وضعيت خدمات ارائه شده لطفا نظرات و پيشنهادات و انتقادات خود را به صندوقهاي نصب شده در محوطه بيمارستان بيندازيد.
· بيمارستان متعلق به شماست لطفا در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد.
· براي تامين مايحتاج سالم و بهداشتي بيماران را از بوفه تعاوني بيمارستان با قيمت مناسب تهيه فرمائيد.
· كارت همراه در صورت نياز و بصورت روزانه از طرف مسئول بخش صادر مي شود.
· در صورتيكه بيمار شما باردار است قبل از انجام راديوگرافي پزشك معالج و پزشك راديولوژي را مطلع فرمائيد
· در صورت هر گونه مشكل در رابطه با پرستاري در ساعات اداري با دفتر پرستاري و در ساعات غير اداري با مسؤل دفتر پرستاري ( سوپروايزر) در ميان بگذاريد.
· در صورت بروز هر گونه مشكل در رابطه با مسائل اداري و خدمات در ساعات اداري با دفتر مديريت و در ساعات غير اداري با مدير كشيك تماس حاصل فرمائيد.
· پرداخت هزينه‌هاي درماني طبق تعرفه‌هاي مصوب و بصورت وجه نقد و فقط توسط واحد صندوق يا بانك رفاه مستقر در بيمارستان در مقابل تحويل قبض كامپيوتري صورت ميگيرد و از پرداخت هر گونه وجهي به واحدها يا اشخاص ديگر خودداري فرمائيد.
· از كشيدن سيگار در محيط بيمارستان جدا خودداري كنيد.


پيشاپيش از همكاري شما متشكريم
بيمارستان سينا


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي