تغییر ساختار سنتی بلوک زایمان بیمارستان جامع زنان به سیستم LDR


۳۱ تیر ۱۳۹۳
با توجه به ساختار سنتی بلوک زایمان بیمارستان جامع زنان و لزوم تغییر ساختار آن از روش سنتی به روش LDR ( مجتمع لیبر، زایمان ، پست پارتوم ) به همین منظور جلسه ای تشکیل شد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان در این نشست که با حضور دکتر اکبری رییس، آقای برکتی مدیر، خانم خمامی مترون، خانم بهرامی ماما مسوول بخش اورژانس زایمان، آقای ذوقی مهندس فنی دانشگاه و آقای کرمی مهندس تاسیسات بیمارستان جامع زنان در دفتر مدیریت برگزارشد، نقشه تغییر ساختار سنتی به روش مدرن LDR مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در صورت موافقت دفتر مامایی معاونت سلامت، در اسرع وقت این پروژه اجرایی شود.منبع: بيمارستان ياس دانشکده پزشکي