آغاز طرح تحول نظام سلامت/ آمادگی بیمارستان فارابی برای اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت


۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، همزمان با آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های سراسر کشور در اولین دقایق روز کاری دوشنبه 15/2/1393، دکتر جباروند رئیس و دکتر مخترع مدیر بیمارستان فارابی به همراه معاون درمان، مدیر پرستاری و مدیر امور مالی با حضور در پذیرش مرکزی از نزدیک بر  بر نحوه اجرای طرح  نظارت کردند.
مدیران ارشد بیمارستان فارابی سپس در داروخانه، غرفه فروش لنز، اطاق های عمل و ترخیص حضور یافته و آمادگی واحد های مختلف بیمارستان را برای اجرای دقیق طرح کنترل و دستور لازم برای بر طرف نمودن اشکالات و ابهامات صادر نمودند.
همچنین ، موجودي تجهيزات بخش ها، حمايت هاي لجستيكي، نحوه درخواست آزمايش ها و تجهيزات بيماران و چگونگي تسويه حساب بيماران در راستا ي اجراي دقيق دستورالعمل وزارت بهداشت مورد هماهنگي و بررسي دوباره مدیران ومسئولین واحد های مرتبط قرار گرفت .

 منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي