قابل توجه مراجعين محترم بيمارستان فارابي


۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

به گزارش روابـط عمومي بيمارستان فـارابي به دلـيل شركت دستياران، اعضاي هيئت علمي، پرستاران و اپتومتریست های اين بيمارستان در بيستمین سمینار ساليانه چشم پزشکی فارابی و پنجمین سمینار پرستاری چشم فارابی ، درمانگاههاي چشم پزشكي عمومي و تخصصي اين بيمارستان از روز 10 لغايت 12 اردیبهشت 1392 تعطيل مي باشد. لذا از مراجعين محترم تقاضا مي شود بعد از تاريخ فوق جهت نوبت دهي مراجعه نمايند.

در طي اين مدت درمانگاه اورژانس بيمارستان فارابي 24 ساعته پاسخگوي موارد اورژانس خواهد بود.منبع: گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي