کلاسهای آموزشی


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
کلاسهای آموزشی بخش استرابیسم

تاریخ عنوان استاد
22/1/84 نیستاگموس دکتر یزدیان
5/2/84 Sensory physiology دکتر احدزادگان
19/2/84 Sensory tests دکتر احدزادگان
2/3/84 آمبلیوپی دکتر انوری
16/3/84 روشهای تشخیص در استرابیسم دکتر عامری
30/3/84 درمان غیر جراحی استرابسم دکتر جعفری
13/4/84 Exodeviation دکتر انوری
27/4/84 Exodeviation دکتر انوری
10/5/84 Pattern strabismus دکتر یزدیان
24/5/84 Sergical planing دکتر عامری
7/6/84 فلج زوج 3و4 دکتر جعفری

کلاسهای آموزشی بخش گلوکوم
تاریخ عنوان استاد
21/1/84 پریمتری و CDX دکترامینی
4/2/84 Sensory physiology دکتر احدزادگان
18/2/84 گونيوسکوپی دکتر اسلامی
1/3/84 گلوکوم در کودکان دکترزارعی
22/3/84 POAG دکتر اسلامی
5/4/84 NVG, ICE SYnrome دکترزارعی
9/5/84 Filtering & combind دکترزاعی
23/5/84 Shunting و درمان لیزری دکترامینی
6/6/84 Uvitic & lens induced glaucoma دکترفخرایی


برنامه کلاس های آموزشی بخش اربیت در نیمه اول سال 84

روز تاريخ عنوان استاد
دوشنبه 15/1/84 آناتومی پلک دکتر طباطبائي
دوشنبه 29/1/84 آناتومی اربیت دکتر کسائی
دوشنبه 12/2/84 Imaging دکتر صادقی
دوشنبه 26/12/84 تومورهای اربیت دکتر صادقی
دوشنبه 9/3/84 تومورهای غده اشکی دکتر صادقی
دوشنبه 23/3/84 تومورهای پلک دکتر طباطبائی
دوشنبه 6/4/84 ترمیم دیفکت های پلکی دکتر طباطبائی
دوشنبه 20/4/84 فیزیولوزی TRIO دکتر کسائی
دوشنبه 3/5/84 درمان TRIO دکتر صادقی
دوشنبه 17/5/84 شکستگی های اربیت دکتر کسائی
دوشنبه 31/5/84 جراحی های اربیت دکتر صادقی


برنامه کلاس های آموزشی بخش رتین
نیمه اول سال 84
روز تاريخ عنوان استاد
چهارشنبه 17/1/84 اصول آنژیوگرافی و ICG دکتر اعلمی
چهارشنبه 24/1/84 اصول آنژیوگرافی , ICG دکتر اعلمی
چهارشنبه 31/1/84 اکوگرافی و OCT دکتر ميرشاهی
چهارشنبه 7/2/84 اکوگرافی وOCT دکتر ميرشاهی
چهارشنبه 14/2/84 نکات مهم AMD دکتر کارخانه
چهارشنبه 21/2/84 اصول لیزرتراپی در رتین دکتر علی طباطبائی
چهارشنبه 28/2/84 رتینوپاتی دیابتی دکتر جواديان
دکتر فقيهی
چهارشنبه 4/3/84 رتینوپاتی دیابتی دکتر جواديان
دکتر فقيهی
چهارشنبه 11/3/84 رتینوپاتی دیابتی دکتر جواديان
دکتر فقيهی
چهارشنبه 18/3/84 ضایعات پریفر رتین و نگرش برPVR , RD دکتر رياضی
چهارشنبه 25/3/84 بیماری های عروقی رتین دکتر لاشیئي
دکتر منصوری
چهارشنبه 1/4/84 بیماری های عروقی رتین دکتر لاشیئي
دکتر منصوری
چهارشنبه 8/4/84 تروماهای سگمان رتین دکتر نيلی
چهارشنبه 15/4/84 دیستروفی های ارثی رتین دکتر علی طباطبائی
چهارشنبه 22/4/84 آندوفتالمیت دکتر فقيهی
چهارشنبه 29/4/84 ملانوم کوروئید دکتر کارخانه
چهارشنبه 5/5/84 الکتروفیزیولوژی دکتر مواسات
چهارشنبه 12/5/84 تست های Ancillary رتین دکتر فره وش
چهارشنبه 19/5/84 کوریورتینوپاتی ها دکتر لاشيئي
چهارشنبه 26/5/84 رتینوپلاستوم دکتر شمس
چهارشنبه 2/6/84 ROP دکتر رياضی


گروه چشم پزشکی ( قرنیه )
برنامه 6 ماهه ( 1384 )
عنوان : کلاس های رزیدنتی

شماره تاريخ اتندينگ مطالب درسی
1 27/1 دکتر سیاتیری پيوند قرنيه اورژانس
2 3/2 دکتر فلاح PUK
3 10/2 دکتر زارع توپوگرافی
4 17/2 دکتر هاشمی ارب اسکن و KCN
5 24/2 دکتر بهشت نژاد روش جراحی PRK و لازک
6 31/2 دکتر هاشمی روش جراحی ليزيک
7 7/3 دکتر سیاتیری عوارض حین عمل ليزيک
8 21/3 دکترفلاح عوارض بعد از عمل ليزيک
9 28/3 دکتر هاشمی Phakic IOL ( آرتيزان )
10 4/4 دکتر سیاتیری عوارض Phakic IOL ( آرتيزان )
11 11/4 دکتراسکویی قرنیه و بیماری های سیستمیک
12 18/4 دکتر بهشت نژاد محاسبه قدرت IOL ( بيومتری )
13 25/4 دکتر هاشمی محاسبه قدرت IOL در موارد خاص
14 1/5 دکتر فلاح انتخاب بيمار در جراحی کراتورفرکتيو
15 8/5 دکتر زارع ديستروفی های قرنيه ( اپی تليوم )
16 15/5 دکتر هاشمی ديستروفی های قرنيه ( استروما و اندوتليوم )
17 22/5 دکتر بهشت نژاد دژنرسانس های قرنيه
18 29/5 دکتر رحیمی کراتیت های باکتريال
19 5/6 دکتر رحیمی کراتيت های هرپسي
20 12/6 دکتر هاشمی کراتيت و جراحی رفرکتيو
21 19/6 دکتر جباروند سوختگی های شيميايي
22 26/6 دکتر جباروند سوختگی های شيميايي

منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي