طرح تکریم ارباب رجوع


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
به منظور طرح تکریم ارباب رجوع ودر جهت افزایش رضایت مندی بیماران از روز شنبه 17/2/84 عملیات رزرو در درمانگاههای عمومی در واحد پذیرش بیمارستان انجام خواهد گردید.پس از مراجعه بیماران به باجه شماره 1 پذیرش وثبت کامپیوتری رزرو درمانگاه در تاریخ ودرمانگاه معینی انجام می گیرد.لازم به ذکر است جهت تکمیل عملیات رزرو لازم است پس از تکمیل ثبت کامپیوتری بیمار به صندوق جنب باجه شماره 1 مراجعه وقیض صندوق دریافت نماید

منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي