آغاز فعاليت بخش راديولوژي بيمارستان آرش


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
بخش راديولوژي بيمارستان در تاريخ 30/1/84 به لطف خداوند و همت مسئولين محترم بيمارستان راه اندازي و شروع به فعاليت نمود امكانات بخش شامل يكدستگاه شيماتزو 500 ميلي آمپر و يك دستگاه پروسسور ظهور و فيلم راديولوژي مي‌باشد. در حال حاضر انجام گرافي‌هاي ساده در اين مركز ميسر بوده و تاكنون از تعدادي بيمار عكسبرداري به عمل آمده است. اميد است با تلاش و همت بيشتر مسئولين محترم بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي تهران، اين بخش از لحاظ تجهيزات مدرن‌تر هرچه سريعتر پيشرفت بيشتري داشته و و به بيماران بيشتري ارايه خدمات نمايد.

منبع: بخش زنان و جراحي زنان بيمارستان آرش دانشکده پزشکي