كارگاه مقاله نويسي


۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
كارگاه مقاله نويسي جهت اعضاء هيئت علمي بيمارستان سينا در تاريخ 29/2/84 در اتاق شورا بيمارستان سينا برگزار مي‌گردد.
علاقه مندان به شركت در كارگاه مي‌توانند جهت ثبت نام حداكثر تا تاريخ 12/2/84 به واحد توسعه پژوهش بيمارستان سينا ( آقاي هجراني) مراجعه نمايند.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي