خواهرانی که قرص اكستازي مصرف کرده بودند از مرگ نجات یافتند


۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴
دو خواهر 15 ساله و 8 ساله در پي مصرف قرص اكستازي دچار عوارض مخرب اين قرص گرديده و جهت درمان به بيمارستان سينا مراجعه نمودند. خواهر بزرگتر پس از درمان سرپايي مرخص گرديد.
خواهر كوچكتر ( دختر بچه 8 ساله ) بدنبال مصرف اين قرص كه از طرف خواهر بزركتر به وي داده شده بود در تاريخ 23/1/84 با تشخيص IVH , ICH ( خونريزي مغزي داخل بطني ) تحت عمل جراحي كرانياتومي قرار گرفت و با G.C.S =7 (ظريب هوشياري 7 ) در بخش ICU جراحي اعصاب بستري و تحت درمان قرار گرفت خوشبختانه پس از مدتي بستري بودن در بيمارستان با حال عمومي خوب ترخيص شد.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي