بازدید پزشکان متخصص جراحی اعصاب سوئد از بخش جراحي اعصاب مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)


۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴
یک گروه متخصص جراحی مغز واعصاب ازکشور سوئد جهت همکاری واحتمالا انجام پاره ای از اعمال جراحی درتاریخ 27 اردیبهشت جاری برای بازدید به بیمارستان های امام خمینی و شریعتی تشریف می آورند واحتمال دارد دربعضی از اعمال جراحی هم شرکت بنمايند.

منبع: بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي