دكتر نيري خبر داد: تجميع فضاي فيزيكي گروه هاي علوم پايه و ورود دستياران پزشك خانواده به بيمارستان مهمترين برنامه هاي دانشكده پزشكي در سال جديد


۱۷ فروردین ۱۳۹۲

دكتر نيري با بيان اين كه عمده هدف ما پيگيري و به ثمر رساندن برنامه هاي گذشته است گفت: تجميع فضاي فيزيكي گروه هاي علوم پايه، ورود دستياران پزشك خانواده به بيمارستان و گسترش رشته طب سالمندي در دستور كار دانشكده در سال جديد قرار دارد.

دكتر فاطمه السادات نيري با تبريك سال نو بر تمام اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشكده پزشكي در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي دانشكده پزشكي ابراز اميدواري كرد: سال جديد توام با موفقيت و خير و بركت براي تمام  مردم بويژه مجموعه دانشكده پزشكي باشد.

وي به برنامه هاي جديد دانشكده در سال 92 اشاره كرد و افزود: عمده برنامه اي كه ما داريم درواقع پيگيري و به نتيجه رساندن برنامه ريزي هاي قبلي است كه در سال گذشته و يا سالهاي گذشته شروع شده بود.

دكتر نيري گسترش رشته طب سالمندي را از جمله برنامه جديد دانشكده عنوان كرد و افزود: در نظر داريم در سال جديد علاوه بر بيمارستان حضرت رسول در بيمارستان امير اعلم كه ظرفيت لازم را دارد پذيرش دستيار داشته باشيم كه بايد رايزني هاي لازم صورت بگيرد.

رييس دانشكده پزشكي ادامه داد: همچنين در نيمه اول سال جاري رشته دستياري پزشك خانواده عملا آغاز خواهد شد كه بعد از بخش تئوري و ورود به بالین بيمارستان ضيائيان انتخاب و بسترهاي لازم نيز فراهم شده است همچنين مذاكراتي نيز با بيمارستان فيروزگر انجام شده تا مباحث باليني و عملي اين رشته در اين دو بيمارستان پيگيري و اجرا شود

وي با تاكيد بر پيگيري برنامه پزشكي 90 در سال جديد خاطر نشان كرد: تجميع فضاي فيزيكي، ساماندهي و يكپارچگي مكاني گروه هاي علوم پايه از ديگر برنامه هاي دانشكده است كه با تامين فضاهاي لازم اين مهم اجرايي خواهد شد.

دكتر نيري در ادامه تصريح كرد: در راستاي تامين فضاي فيزيكي براي گروه هاي علوم پايه، ساختمان قديم دانشكده دندانپزشكي بازسازي شد كه به زودي افتتاح خواهد شد كه متعاقب اين فضا و فضاهاي جديد در دست اقدام گروه هاي علوم پايه تجميع مي شوند.

وي در پاسخ به شايعات مبني بر جدايي دو دانشگاه اظهار داشت: ما مامور دولت و سرباز نظام مقدس جمهوري اسلامي هستيم و هرجا كه نياز باشد خدمت مي كنيم ثبات و پايداري براي ما اهيمت دارد تا بتوانيم با اجراي برنامه ها به خدمت بپردازيم.منبع: دانشکده پزشکي