موفقیت طرح حذف دریافت وجه نقد از بیماران و بازدید مسئولا ن وزارتخانه و دانشگاه از چگونگی اجرای طرح در بیمارستان شریعتی


۱ آذر ۱۳۹۱

مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران ازنحوه اجرای طرح حذف دریافت وجه نقد دربیمارستان شریعتی بازدید کردند. دراین طرح که دریافت هزینه های درمانی از بیماران با استفاده از دستگاه های کارت خوان انجام می گیرد ، از مردادامسال به اجرا شده و واحد حسابداری بیمارستان شریعتی، بانک ملت و شرکت پویا سامانه در اجرای آن همکاری موثری داشتند . دراین بازدید، دکتر گودرزی مشاور معاون توسعه وزارت بهداشت ، بهمنش مسئول واحد درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ، آزاده چت روز معاون مدیر مالی دانشگاه و یداله شاهرخی معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت حضور داشت . دکتر کارگر مدیر ارتباطات ،اطلاعات و فناوری بیمارستان شریعتی با توضیح درباره فرایند های مختلف در این طرح درباره نحوه انجام فعالیت های واحد های پذیرش و ترخیص در اورژانس، درمانگاه سرپایی بیمارستان ،رادیولوژی ،پاتولوژی و حسابداری بخش های بستری توضیحاتی ارائه کرد. دکتر گودرزی پس از بازدید حسابداری ها با تشکر از افرادی که برای اجرای این طرح فعالیت کردند ،گفت : از الگوهایی همچون بیمارستان شریعتی می توان برای ارائه خدمات در دیگر بیمارستان ها هم استفاده کرد و بزودی 700 بیمارستان در کشور از این الگو بهره خواهند برد . مشاور معاون توسعه وزارت بهداشت همچنین افزود: سرعت بخشیدن به رفع اشکالات احتمالی در این سامانه می تواند موفقیت این طرح را افزایش دهد. چت روز معاون مدیر مالی دانشگاه ، نیز طرح دریافت وجه نقد و استفاده از دستگاه های کارت خوان در واحد ها در بیمارستان شریعتی را موفق ترین در بین بیمارستان های دانشگاهی خواند . مدیر ارتباطات ،اطلاعات و فناوری بیمارستان شریعتی نیز با اشاره به مراحل تکمیل این پروژه گفت : پیش از اجرای این طرح 64 واحد بیمارستان شریعتی به دستگاه های کارت خوان تجهیز شد که در این زمینه واحد حسابداری به سر پرستی خانم روحانی همکاری بسیار خوبی داشتند ، همچنین نیاز به ارتباط با سامانه اطلاعات بیمارستانی بود که آن هم پیش از اجرای طرح آماده شد .دکتر کارگرهمچنین این طرح را نیازمند برخی اصلاحات و همکاری از سوی بانک ملت دانست و با اشاره به نتایج موفقیت آمیز اجرای این طرح افزود: در بخش درمانگاه های سرپایی در آبان امسال بیش از 83 درصد از پذیرش ها از طریق کارت بانک انجام شد همچنین آمارها نشان می دهد ، فاصله زمانی بین پذیرش تا پرداخت از متوسط 11 دقیقه در ماه های اردیبهشت و خرداد (پیش از اجرای طرح ) به 4 دقیقه و 30 ثانیه در آبان امسال کاهش یافته است و باعث صرفه جویی در 50 هزار دقیقه از وقت مراجعه کنندگان شده است. وی همچنین میزان تراکنش های مالی بیمارستان از طریق دستگاه های کارت خوان در کلیه واحد ها (بستری ،پاراکلینیک،سرپایی) را 53 درصد عنوان کرد.منبع: بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي