انتصاب دکتر امید مرادی مقدم بعنوان مسئول استقرار حاكميت باليني مجتمع حضرت رسول اکرم(ص)


۱۱ آبان ۱۳۹۱
طی ابلاغی دکتر مصدق جباری؛ رییس مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) دکتر امید مرادی مقدم، عضو هییت علمی مجتمع را بعنوان مسئول استقرار حاكميت باليني در حوزه پزشكي و پرستاري مجتمع انتصاب کرد.
متن ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر اميد مرادي مقدم
سلام عليكم

به موجب اين ابلاغ جنابعالي به عنوان مسئول استقرار حاكميت باليني در حوزه پزشكي و پرستاري مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص) منصوب مي گرديد.
اميد است با استعانت از خداوند متعال و در راستاي اهداف مجتمع گام هاي موثر برداريد.

دکتر مصدق جباری
رییس مجتمع آموزشی، درمانی حضرت رسول اکرم(ص)

 
منبع: 10 حضرت رسول اکرم (ص) دانشکده پزشکي