دیدار روسا معاونان و مسئولان بیمارستان های امام حسین(ع) و شریعتی تهران


۶ آبان ۱۳۹۱
مسئولان بیمارستان امام حسین(ع) تهران روزچهار شنبه 3 آبان با مسئولان بیمارستان شریعتی دیدار کردند. دراین دیدار دکتر سروش رئیس بیمارستان شریعتی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و خوشامدگویی به میهمانان از دکتر آقاجانی رئیس بیمارستان امام حسین (ع) برای حضوردراین مرکز تشکر کرد و این دیدار را زمینه ساز ارتباطات بهتر و ارتقای خدمات و کسب تجربیات دانست. در ادامه دکتر خورگامی، معاون پیشین آموزشی و دکتر شاهی معاون پشتیبانی بیمارستان شریعتی درباره برنامه های مختلف مرکز در زمینه های آموزشی و مدیریت منابع با مهمانان گفت و گو کردند. تشکیل گروه هایی از هر دو بیمارستان به عنوان نماینده برای تبادل تجربه و اطلاعات از تصمیم های این دیدار بود. دکتر آقاجانی رئیس بیمارستان امام حسین (ع) تهران همچنین در حاشیه این دیدارو درگفتگو با روابط عمومی بیمارستان شریعتی دیدار مسئولان بیمارستان های امام حسین و شریعتی را به عنوان دو قطب آموزشی ،درمانی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی مهم دانست و ابراز امید واری کرد از نتایج برنامه ها و طرح های مشترک این دو مرکز در ارتقای فرایند های هر دو بیمارستان و حتی درکشور استفاده کرد. دکتر اقا جانی همچنین بیمارستان شریعتی را قطب آموزش ، پژوهش کشورو دارای پتانسیل هایی از جمله مراکز تحقیقات و بخش ها و خدمات مختلف بستری و سرپایی دانست و گفت وجود این مجموعه ها در کنار هم باعث شاخص شدن بیمارستان شریعتی شده است . رئیس بیمارستان امام حسین (ع) افزود : فرایند های توسعه بیمارستان از جمله اورژانس ، فرایند های مالی ، آموزشی و برخی خدمات رفاهی و تغذیه ای بیمارستان شریعتی مورد توجه است که امیدواریم از تجربیات این مرکز استفاده کنیم . وی همچنین همکاری های دو مرکز را در زمینه طرح های مدیریتی ، نظام پرداخت کارکنان، مدیریت و گزینش نیروی انسانی، استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و واگذاری خدمات از نکات مورد توجه در همکاری های آینده دانست .منبع: بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي