برداشتن تخمدان خطر پارکینسون را افزایش می دهد.


۲۹ فروردین ۱۳۸۴
عمل برداشتن تخمدان گاها در جراحی های شکم و یا عمل های رحم انجام می شود. از طرفی این جراحی گاها بصورت پیشگیرانه برای سرطان نیز انجام می شود. از جمله مواد تولید شده توسط سلولهای تخمدان هورمون استروژن می باشد که اثر آنتی توکسیک برای سلولهای عصبی مغز دارد . حذف دو طرفه تخمدان موجب آسیب پذیری این سلولها در اثر فقدان استروژن خواهد شد. که به نوبه خود خطر بیماری پارکینسون را در زنان افزایش می دهد .
جزئیات خبر در سایت مجلی نیچر:
http://www.nature.com/news/2005/050411/full/050411-8.html


منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي