بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه 540 تختخوابی انستیتوکانسر ( مرکز جامع آموزشی درمانی و تحقیقاتی سرطان )


۱۹ مهر ۱۳۹۱
در این بازدید که آقای مهندس علیزده مجری طرحهای ملی 1 و 2 سازمان مجری ساختمان های دولتی و تاسیساتی وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مسئولین و نمایندگان بهره بردار ، مهندسین و مسئولین مشاور و پیمانکاران نیز حضور داشتند در جریان روند پیشرفت کار قرار گرفت.
وی پس از بازدید از سایت های 1 و 2 پروژه یاد شده در جلسه هفتگی کمیته اجرایی پروژه 540 تختخوابی که روزهای شنبه هرهفته با حضور مسئولین و نمایندگان مشاور ، پیمانکار ، بهره بردار و .... در انستیتوکانسر تشکیل می شود شرکت نموده و به بررسی و استماع مسائل و مشکلات پروژه و برنامه های جاری و زمان بندی برای ادامه عملیات و همچنین ارائه راه کارهای لازم در جهت تسریع در عملیات پرداختند و دستوراتی نیز در این زمینه صادر نمودند.


منبع: بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي