تیم ارزیاب اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه به سرپرستی آقای دکتر کسائی قائم مقام معاون درمان دانشگاه در تاریخ 16/7/1391 از انستیتوکانسر بازدید بعمل آوردند .


۱۷ مهر ۱۳۹۱
تیم ارزیاب اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه به سرپرستی آقای دکتر کسائی قائم مقام معاون درمان دانشگاه در تاریخ 16/7/1391 از انستیتوکانسر بازدید بعمل آوردند . در این بازدید که در راستای سلسله بازدیدهای اعتبار بخشی دانشگاه از بیمارستانهای تابعه دانشگاه صورت می گیرد آقای دکتر کسانی بر اهمیت و حساسیت کار کادر پرستاری و کارکنان انستیتوکانسر و به بیماران سرطانی اشاره نموده و خدمت به بیماران سرطانی را منشا اجر و دارای ثواب اخروی تبیین نمودند. وی همچنین به ظرفیت و پتانسیل انستیتوکانسر در زمینه ارائه خدمات نیز اشاره شده است.
وی همچنین به نقش و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز اشاره نموده ابراز امیدواری کرده با هم فکری و کمک هم در این مرحله نیز به موفقیت های لازم برسیم.
آقای دکتر کاظمیان رئیس انستیتوکانسر نیز در جریان بازدیدهای گروه یاد شده به درمان بیماران بصورت تیمی ( Joint clinic) در 5 روز از ایام هفته بعنوان یکی از کارهای کیفی درمان بیماران سرطانی در این مرکز اشاره نموده و توضیحاتی در این باره به آقای دکتر کسانی ارائه نمودند.
پس از جلسه اولیه خوش آمدگویی و صبحبتهای آقای دکتر کسانی، تیم های مختلف حسب مورد و ماموریت محوله از طرف معاونت درمان به قسمتهای مختلف انستیتوکانسر بازدید میدانی انجام داده و به مشاهده و بررسی و تطبیق مدارک و مستندات موجود در بخشها در ارتباط با دستورالعملهای اعتبار بخشی پرداختند.
پس از بازدید انجام شده توسط تیم ارزیاب و جمع بندی کارها توسط اعضای حاضر، مجددا جلسه بحث و بررسی و بیان نقاط ضعف و قوت انستیتوکانسر با حضور رئیس، مدیران و مسئولین مربوطه ادامه بازدید پیگیری شد.


منبع: بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي