رزیدنت ارتوپدی بیمارستان شریعتی یکی از رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی را کسب کرد.


۴ مهر ۱۳۹۱
رزیدنت ارتوپدی بیمارستان شریعتی یکی از رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی (بورد ) گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران را از آن خود کرد.دکترحسین شفیعی رزیدنت بخش ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی رتبه دوم بورد تخصصی ارتوپدی را کسب کرد. گفتنی است رتبه یک و دو بورد تخصصی ارتوپدی از آن دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دکتر امیر سبحانی عراقی از بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی رتبه اول را کسب کرده است.منبع: بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي