برگزاري كارگاه Scientific writing سطح دوم در بيمارستان بهرامي


۲۱ فروردین ۱۳۸۴
روز يكشنبه مورخ 28/1/84 از ساعت 8 لغايت 14 با حضور اعضاي هيئت علمي بيمارستان بهرامي ، كارگاه Scientific writing سطح دوم توسط معاونت پژوهشي دانشگاه در محل آمفي تئاتر بيمارستان بهرامي برگزار مي گردد.

منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي