راه‌اندازي بخش اورژانس و راديولوژي بيمارستان آرش


۲۲ اسفند ۱۳۸۳
بخش اورژانس و راديولوژي بيمارستان به زودي راه‌اندازي مي‌گردد.

منبع: بيمارستان آرش دانشکده پزشکي