برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی

19 آذر 1395

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال پزشكي ورزشي

3 تیر 1394

ژورنال پزشكي ورزشي

برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "خواب سالم"

21 خرداد 1393

برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "خواب سالم"

فراخوان همایشهای ماهانه سلامت و زندگی

18 خرداد 1393

فراخوان همایشهای ماهانه سلامت و زندگی

پیام مشترک سفیران سلامت: یک عمر سلامتی با خود مراقبتی

18 خرداد 1393

پیام مشترک سفیران سلامت: یک عمر سلامتی با خود مراقبتی

برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی"

18 خرداد 1393

برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی"

برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "با خود مراقبتی یک برنده باش"

17 خرداد 1393

برگزاري همایش سلامت و زندگی" با عنوان "با خود مراقبتی یک برنده باش"

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی

17 دی 1392

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی

برگزاری ژورنال و کلاس های آموزشی گروه پزشکی ورزشی

23 مرداد 1392

برگزاری ژورنال و کلاس های آموزشی گروه پزشکی ورزشی

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی

22 بهمن 1390

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی

بازدید از مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و اکادمی ملی فوتبال

2 بهمن 1389

بازدید از مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و اکادمی ملی فوتبال

برگزاری کارگاه ورزش درمانی چاقی درگروه تخصصی پزشکی ورزشی

12 دی 1389

برگزاری کارگاه ورزش درمانی چاقی درگروه تخصصی پزشکی ورزشی

مجموعه تخصصی پزشکی ورزشی در دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی

30 آبان 1389

مجموعه تخصصی پزشکی ورزشی در دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی

دیدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با گروه پزشکی ورزشی علوم پزشکی تهران

24 مهر 1389

دیدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با گروه پزشکی ورزشی علوم پزشکی تهران

برگزاری گراند راند گروه پزشکی ورزشی

13 مهر 1389

برگزاری گراند راند گروه پزشکی ورزشی

معرفی بیمار

30 شهریور 1389

معرفی بیمار

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 23/01/89

18 فروردین 1389

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 23/01/89

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 04/12/88

2 اسفند 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 04/12/88

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 12/11/88

12 بهمن 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 12/11/88

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 14/10/88

14 دی 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 14/10/88

برگزاری کارگاه آموزشی معاینات اندام تحتانی و ستون فقرات کمری ، دوشنبه 30 آذر 1388

30 آذر 1388

برگزاری کارگاه آموزشی معاینات اندام تحتانی و ستون فقرات کمری ، دوشنبه 30 آذر 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 23/9/88

23 آذر 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 23/9/88

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 9/9/88

9 آذر 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 9/9/88

برگزاری کارگاه آموزشی اسپیرومتری در ورزشکاران، دوشنبه 2 آذر 1388

2 آذر 1388

برگزاری کارگاه آموزشی اسپیرومتری در ورزشکاران، دوشنبه 2 آذر 1388

برگزاری مراسم یادمان دکتر سعید بهاءلو رزیدنت فقید پزشکی ورزشی در روز سه‌شنبه 26 آبان

27 آبان 1388

برگزاری مراسم یادمان دکتر سعید بهاءلو رزیدنت فقید پزشکی ورزشی در روز سه‌شنبه 26 آبان

برگزاری کارگاه آموزشی معاینات اندام فوقانی و ستون فقرات گردنی ، دوشنبه 25 آبان 1388

25 آبان 1388

برگزاری کارگاه آموزشی معاینات اندام فوقانی و ستون فقرات گردنی ، دوشنبه 25 آبان 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 18/8/88

17 آبان 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 18/8/88

برگزاری مراسم یادمان دکتر سعید بهاءلو در روز دوشنبه چهارم آبان

6 آبان 1388

برگزاری مراسم یادمان دکتر سعید بهاءلو در روز دوشنبه چهارم آبان

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 4/8/88

6 آبان 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 4/8/88

برگزاری کارگاه آموزشی پیکرسنجی در ورزشکاران، دوشنبه 27 مهر 1388

25 مهر 1388

برگزاری کارگاه آموزشی پیکرسنجی در ورزشکاران، دوشنبه 27 مهر 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 20/7/88

19 مهر 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 20/7/88

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 13/7/88

11 مهر 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 13/7/88

برگزاری کارگاه تجویز اورتوز و پروتز ویژه آسیبهای ورزشی

11 مهر 1388

برگزاری کارگاه تجویز اورتوز و پروتز ویژه آسیبهای ورزشی

برگزاری کارگاه آموزشی مواجهه اولیه با آسیب های حاد عضلانی اسکلتی _ قواعد PRICE ، دوشنبه 30 شهریور

22 شهریور 1388

برگزاری کارگاه آموزشی مواجهه اولیه با آسیب های حاد عضلانی اسکلتی _ قواعد PRICE ، دوشنبه 30 شهریور

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 23/6/88

22 شهریور 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 23/6/88

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 16/6/88

15 شهریور 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی - 16/6/88

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی9/6/88

4 شهریور 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی9/6/88

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی2/6/88

1 شهریور 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی2/6/88

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی26/5/88

25 مرداد 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی26/5/88

برگزاري برنامه آموزشي مباني تجويز اورتزهاي پا در ورزشكاران

18 مرداد 1388

برگزاري برنامه آموزشي مباني تجويز اورتزهاي پا در ورزشكاران

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی19/5/88

18 مرداد 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی19/5/88

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی12/5/88

11 مرداد 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی12/5/88

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 5/5/88

5 مرداد 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 5/5/88

برگزاری کارگاه تست ورزش قلبی عروقی

22 تیر 1388

برگزاری کارگاه تست ورزش قلبی عروقی

ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزشی پزشکی ورزشی، 8 تیر ماه 1388

7 تیر 1388

ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزشی پزشکی ورزشی، 8 تیر ماه 1388

برگزاری کارگاه تجویز عصا، Walker و ویلچر در ورزشکاران آسیب دیده

21 خرداد 1388

برگزاری کارگاه تجویز عصا، Walker و ویلچر در ورزشکاران آسیب دیده

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی 18 خرداد 1388

13 خرداد 1388

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی 18 خرداد 1388

یادمان دکتر سعید بهاءلو هوره در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

17 آذر 1387

یادمان دکتر سعید بهاءلو هوره در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

ثانیه شمار جست‌وجو برای یافتن پزشك تیم امید كوهنوردی ایران در ارتفاعات هیمالیا

18 آبان 1387

ثانیه شمار جست‌وجو برای یافتن پزشك تیم امید كوهنوردی ایران در ارتفاعات هیمالیا

برگزاری امتحان بورد

2 شهریور 1387

برگزاری امتحان بورد

تعداد آیتم ها در هر صفحه