برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی

22 11 1390

جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی با حضور کلیه اعضاء هیأت علمی و دستیاران این رشته در روز یکشنبه 90/11/23 از ساعت 7الی 8:30 در سالن کنفرانس بخش بازتوانی قلبی ریوی برگزار می شود.Acupuncture for treatment of obesity.A systematic review and meta-analysisتوسط دکتر ابارشی


منبع:گروه پزشکی ورزشی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0