امروز : یکشنبه 9 آذر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پذیرش بیماران در بخش

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
راهنمای نحوه پذیرش بیماران در بخش
- ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج داخل بیمارستان شریعتی.
- مراجعه به واحد مدیریت تخت ها در قسمت ساختمان اصلی طبقه همکف جهت تعین نوبت بستری.
- مراجعه به واحد پذیرش در قسمت ساختمان اورژانس طبقه همکف جهت تشکیل پرونده بستری.
- مدارك لازم جهت بستري بيمار.
- ارائه مدارک هویتی معتبر مانند كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه و کارت بانکی جهت واریز پیش پرداخت ضروری است.
بیماران فاقد دفترچه بیمه که امکان پرداخت هزینه بصورت آزاد را ندارند، می توانند قبل از بستری در این مرکز با مراجعه به سازمان بیمه سلامت اقدام به تهیه دفترچه نمایند.