امروز : یکشنبه 9 آذر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

راهنمای طبقات

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ساختمان اصلی
زیرزمین بخش دیالیز - فیزیوتراپی - نوار عصب و عضله EMG و EEG - تراکم استخوان - مهندسی پزشکی - ترخیص کشیک - داروخانه بستری (مدیریت دارویی) - آندوسکوپی
همکف بخش کت لب (آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی و نوار قلب) - دفتر ریاست و مدیریت - حسابداری - پیشنهادات و شکایات - مددکاری - دفتر مهندسی - خدمات - روابط عمومی - دبیرخانه - آمار - انفورماتیک - حراست - مدیریت درمان - مدیریت تخت های بیمارستان - دفتر پرستاری - بخش رادیولوژی (تصویربرداری) - بخش جنرال داخلی - بخش ارتوپدی - بخش نورولوژی، روماتولوژی (طبی 1)
طبقه اول بخش قلب - CCU - ICU  جراحی قلب - آزمایشگاه گازهای خونی ABG - بخش جراحی مغز و اعصاب - ICU جراحی اعصاب - اتاق عمل 1 - ریکاوری
طبقه دوم بخش زنان و زایمان - نازائی - NICU - نوزادان - اتاق زایمان و اورژانس زنان و زایمان - اتاق عمل 2
طبقه سوم طبی 2 (غدد و گوارش) - ICU جنرال - ICU داخلی - جراحی عمومی
طبقه چهارم بخش جراحی فک و صورت - بخش ریه - لابراتور ریه (برونکوسکوپی - اسپیرومتری) - بخش ارولوژی - نفرولوژی - پیوند کلیه
طبقه پنجم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران - آزمایشگاه هورمون
ساختمان اورژانس و بخش های هماتولوژی و انکولوژی
همکف اورژانس - واحد پذیرش، ترخیص و صندوق
طبقه اول  Post HSCT - واحد فراهم آوری اعضای پیوندی - خون C
طبقه دوم درمانگاه خون و شیمی درمانی سرپایی - واحد جداسازی سلولی - آزمایشگاه ژنتیک
طبقه سوم بخش هماتولوژی و انکولوژی A -  بخش هماتولوژی و انکولوژی B
طبقه چهارم BMT 3 - BMT 4
طبقه پنجم BMT 1 - BMT 2
ساختمان آزمایشگاه مرکزی
همکف ورودی شرقی پذیرش پاتولوژی - پذیرش بانک خون - پذیرش اورژانس
همکف ورودی جنوبی پاسخگویی
ساختمان بیمه
همکف و طبقه اول بیمه و واحد کارشناسان
طبقه دوم کارگزینی پرسنلی
ساختمان بانک سلول های بنیادی
(انتهای ضلع جنوبی حیاط بیمارستان)
زیرزمین نمونه گیری سلول های بنیادی
ساختمان پزشکی هسته ای
(ضلع شرقی حیاط بیمارستان)
همکف پذیرش - اسکن پزشکی هسته ای - بخش های بستری