آدرس پستی : تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، روبروی دانشکده اقتصاد، بیمارستان شریعتی
کد پستی: 1411713135
فاکس: 88633039-21
تلفن: 84901000-21
پست الکترونیک:shariatihosp@tums.ac.ir
در صورت تماس از خارج بیمارستان، شماره های داخلی بخش ها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.
راهنمای دسترسی به بیمارستان


 

این نمایه دربردارنده‌ی نشانی، شماره های تلفن و اطلاعات تماس بیمارستان شریعتی است. با اسکن کردن از طریق گوشی های همراه، این اطلاعات به صورت خودکار در لیست مخاطبان تلفن همراه شما ذخیره می شود.