ارزيابي شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان امام خميني تهران در سال 1395

ارزيابي شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان امام خميني تهران در سال 1395

22 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنیدافسردگی و اضطراب از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در بیماران چاق هستند که شناختن ریسک فاکتورهای آن ها ضروری می باشد. این مطالعه به ما در ارزیابی شیوع اضطراب و افسردگی و همچنین عوامل مرتبط با آن در بیماران چاق و دارای اضافه وزن کمک می کند.
روش مطالعه : در این مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه ی (HADS  )  شدت افسردگی و اضطراب سنجیده می شود. همچنین با استفاده از دستگاه ( AVIS 33 body composition analyzer  )، نمای توده ی بدنی ( BMI)، توده ی بافت نرم (SLM) و درصد چربی بدن (PBF) اندازه گیری می شود و سپس ارتباط آن ها با اضطراب و افسردگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نتیجه : در این مطالعه نشان داده شد که افسردگی و همچنین اضطراب به طور قابل توجه ای در افراد خانه دار بیشتر است. همچنین ارتباط معناداری بین ساعت خواب شبانه روزی و اضطراب و افسردگی یافت نشد. این مطالعه نشان داد که بین نمره ی اضطراب و BMI و PBF ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نمره ی افسردگی و BMI و PBF و SLM ارتباط معناداری وجود دارد.
بحث : مطالعه ی ما نشان داد که اضطراب و افسردگی در افراد با BMI ، PBF و SLM بالاتر و همچنین در افراد خانه دار بیشتر است. همچنین اضطراب در خانم ها و افراد مسن بیشتر است.
اساتید راهنما:
سرکار خانم دکتر زهرا علیزاده
 جناب آقای دکتر غلامرضا گرمارودی
استاد مشاور:
سرکار خانم دکتر الهام شرفی
نگارنده:
مجتبی غفوری
تاریخ و محل دفاع : 24 اردیبهشت تالار امام (سالن یاس) بیمارستان امام خمینی
Abstract:
Introduction: Depression and anxiety are two of the most common psychological disease in obsess patients that understanding the risk factors for this association is necessary. Therefore the aim of this study was to evaluate the prevalence of anxiety and depression in patients with overweight and obesity and evaluating related factors.
Methods and materials: This cross-sectional study was conducted on patients with overweight and obesity. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire was used for depression and anxiety severity. For all subjects, body mass index (BMI), percentage body fat (PBF) and total soft lean mass (SLM) were measured using AVIS 33 body composition analyzer.
Results: We found that anxiety was significantly higher in housekeeper patients (P=0.002). This difference was obtained in patients with depression that depression was significantly higher in housekeeper patients (P<0.001). furthermore, anxiety did not have significant correlation with total amount of sleep in day and night (0.374). This difference was obtained in patients with depression that depression did not have significant correlation with total amount of sleep in day and night (0.495). Moreover, we found that anxiety score had positive significant correlation with BMI (r= 0.166, P<0.001), and PBF (r= 0.175, P<0.001), and depression score had positive significant correlation with BMI (r= 0.251, P<0.001), PBF (r= 0.194, P<0.001), and SLM (r=0.096, P=0.01).
Conclusions: Our results showed that anxiety and depression was more in patients with higher BMI, PBF, and SLM and in housekeeper patients. Furthermore, anxiety was more in older age patients and in female gender.نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0