کارگاه نقد و داوری مقالات در محل سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

کارگاه نقد و داوری مقالات در محل سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

24 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه نقد و داوری مقالات روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه سال جاری در دانشکده پزشکی با حضور اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان در محل سالن شورای دانشکده برگزار گردید.
در این جلسه حضار با اهمیت و جایگاه نقد و داوری مقالات در دنیا، و
جنبه های اخلاقی و فنی داوری آشنا شدند. آقای دکتر آخوندزاده از تجربیات خود در باره افزایش چاپ مقالات صحبت نمودند و فرمودند scientific writing (مقاله نویسی) یک skill و مهارت با تجربه است که از آزمایش و خطا بدست می آید. ایشان توصیه فرمودند در  داوری مقاله سعی شود حداقل اصول حرفه ای رعایت گردد. همچنین در داوری رعایت اصول اخلاقی از جمله نداشتن تعارض در منافع است. به طور مثال چنانچه مقاله مربوط به شخصی که از آشنایان، خانواده و یا دوستان است نباید داوری مقاله فوق را قبول نمود؛ و سردبیر نباید داور را از افراد خیلی موافق و یا خیلی مخالف نویسنده انتخاب نماید. داور یک معلم است و باید به نویسنده آموزش دهد. برای یک نویسنده مهم است که داور چه دیدی نسبت به مقاله¬اش دارد.
نکته: یک داور باید خبره باشد و اهمیت موضوع را متوجه شده و در فیلد خودش کار انجام دهد، و آمار بداند. مد نظر داشته باشید داور و سردبیر حق دارد از نویسنده full text(متن کامل) رفرنس مقاله را بخواهد.
ایراد در روش تحقیق، نداشتن نوآوری و انتخاب یک مجله بد می توانند از دلایل رد شدن مقالات باشند.
کارگاه در ساعت 11 به پایان رسید.


نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0