بررسی نگرش بیماران به عوامل مربوط به پوشش حرفه ای پزشکان موثر بر اعتماد آنها به پزشکان

بررسی نگرش بیماران به عوامل مربوط به پوشش حرفه ای پزشکان موثر بر اعتماد آنها به پزشکان

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
رعایت اصول حرفه ای عنصری لاینفک از روند درمانی بیماران می باشد و به شدت بر آن تاثیر می گذارد. یکی از اجزای مهم حرفه ای گری در پزشکی رعایت اصول پوشش می باشد. در دانشگاه علوم پزشکی تهران کد پوششی برای رعایت اصول بهداشتی و کنترل عفونت و همچنین رعایت پروفشنالیسم تدوین شده است. به دلیل نبود درک مشترکی در بین سیاست گذار، پزشکان و فراگیران از "میزان اهمیت پوشش حرفه ای در میان سایر رفتار های حرفه ای" و همچنین "عوامل پوششی مخدوش کننده ی اعتماد از نظر بیماران" ، بنظر می رسد، انجام مطالعه ای در این حیطه برای تعیین این دو نکته ضروری می باشد
لنگرلنگرمواد و روش: مطالعه در دو فاز کیفی و کمی دنبال می شود. در بخش اول، از تعدادی بیمار در دو بیمارستان و در سه ستینگ مختلف (بخش، درمانگاه و اورژانس) در مصاحبه ای عمیق در مورد عوامل سلب کننده ی اعتماد مرتبط با پوشش پرسش شد. تعداد مصاحبه ها با توجه به حجم نمونه حداقل با 12 بیمار آغاز شد و تا رسیدن به اشباع نظرات ادامه یافت. بعد از طبقه بندی یافته ها، در فاز دوم، تحلیل و بررسی نظرات در این مصاحبه ها، پرسشنامه ای تنظیم و پخش شد.  در پرسشنامه پرسش شونده، میزان اهمیت پوشش در میان سایر رفتار های حرفه ای و سپس عوامل مرتبط با پوشش که باعث سلب اعتماد می شود را امتیاز دهی شدند. نهایتا نتایج این بخش از مطالعه نیز جمع آوری، تحلیل و بررسی شد.
لنگرلنگرنتایج: مطالعه ی کیفی: صداقت، خوشرویی، معرفی خود، توضیح درباره ی بیماری، پوشش، برخورد محترمانه وهمدلی و دلسوزی به عنوان عوامل موثر بر اعتماد بیمار به پزشک از سوی بیماران مورد اشاره قرار گرفت. درباره ی عوامل موثر در پوشش پزشک نیز سه عامل روپوش سفید، تمیزی لباس و تمیزی شخصی به عنوان عوامل مهم یافت شدند. مطالعه ی کمی: تعداد 120 شرکت کننده در این مطالعه حضور داشتند (با میانگین سنی 45 سال و نسبت 52% مرد و 48% زن) که مشخض گردید بین اثر پوشش بر اعتماد و 6 رفتار دیگر، بجز در یک مورد (همدلی و دلسوزی)، در سایر موارد اختلاف معنی دار در پاسخ وجود داشت (با p<0.001). در بین سایر 5 رفتار دیگر که اختلاف ها معنی دار بود، دو مورد معرفی خود و برخورد محترمانه از رتبه ی پایین تری نسبت به پوشش برخورددار بودند. این در حالی ست که صداقت، توضیح درباره ی بیماری و خوشرویی رتبه ی بالاتری از پوشش را کسب کردند. میزان اهمیتی که افراد برای پوشش قائل بودند از نظر سطوح مختلف تحصیلات اختلاف معنی داری وجود دارد.(p=0.007 و Z=15.830). در مورد عوامل مهم در نوع پوشش، روشن شد بین هر سه مورد (روپوش سفید، تمیزی شخصی و تمیزی لباس) اختلاف معنی داری وجود دارد و به این ترتیب بیشترین اهمیت در نوع پوشش مربوط به پوشیدن روپوش سفید، سپس تمیزی شخصی پزشک و نهایتا تمیزی لباس می باشد. ( هر سه مورد با p<0.0001). نهایتا عواملی که می توانند باعث سلب اعتماد افراد شوند نیز مشخص شدند: خالکوبی 42%، آرایش برای خانم ها 33%، استفاده از رنگ های عجیب و غریب 13% و پوشیدن لباس های راحتی 2%.
لنگرلنگرنتیجه گیری : یافته ها نشان می دهد پوشش و جزییات پوششی دارای اهمیت زیادی نمی باشد و شرکت کنندگان به موارد کلی مانند تمیزی لباس و شخص اهمیت بیشتری می دهند تا نوع پوشش. این قضیه در مورد روپوش سفید استثنا می باشد و بنظر می رسد اهمیت خاص روپوش سفید در این باشد که این پوشش نمادی از پزشک و وجه تمایز پزشک با سایر کادر درمانی در نظر شرکت کنندگان می باشد. بنظر می رسد افراد با وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر نیز به پوشش در پزشک همانند پ.شش در خود اهمیت بالاتری می دهند. نهایتا بنظر می رسد سیاست گذاران سلامت می بایست متناسب با وزن هر یک از رفتار های حرفه ای به آن اهمیت بدهند و در خصوص پوشش افراد را در انتخاب جزییات آن ازاد بگذارند.
 
كليد واژه ها : اعتماد، پوشش، روپوش سفید
مشخصات دانشجو:
نام :محمدکاظم سرپولکی      رشته تحصيلي پزشکی         مقطع: عمومی        گروه آموزشي: پزشکی         پست الكترونيك دانشجو: kazmo885@gmail.com
اساتيد راهنما و داور: اساتید راهنما: دکتر امیرعلی سهراب پور و دکتر فریبا اصغری ؛ اساتید داور: دکترعلی جعفریان و دکتر سحرناز نجات
زمان دفاع : سه شنبه 20 ام شهریور ماه 1397
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: the study of professional attire factors affecting patients trust
Abstract: Introduction: The trust between patients and physicians plays an important role in  clinical health as well as mental health. Attire، as previous studies have shown، is one the pivotal behaviours effecting trust. Our objective is to study the absolute and relative importance of attire، find the most effective attire charecteristics in trust and explore what makes distrust.
Methods: This study has two phases. First a qualitative part، studying people’s opinion about what makes them trust or distrust their physicians. There were 12 interviewee in two hospitals (sina & shariati) and three different clinical settings (ER، outpatient & in patient). with the use of the data gathered from this part، we designed a questionnaire based quantitive study for 120 participants -including patients and accompanies- to find out  an answer for 4 important questions: what is the absolute importance of attire in relation to trust (using 1-5 likert score scale)، what is the relative importance of attire in respect to other professional Behaviors، what are the relative importance of different attire factors and finally what factor in attire does make you lose trust
Results: Qualitative study: 7 factors were said to be important in patient-physician trust: honesty، kindness, introduction of the physician، explaining about the disease، respectful behavior، attire and sympathy. In respect to attire، 3 different factors were noted: white coat in specific، cleanliness of the clothes and personal grooming.
Quantitive study: 120 participants were studied with the mean age of 45. There was a meaningful difference between attire and the other 6 factors instead of sympathy (p<0.001). respectful behavior and introduction ranked lower than attire while honesty، explaining about the disease and kindness ranked higher thus more important. Attire importance did show a significant difference in low and high educated participant (p=0.007) although there was no difference between attire importance and any other factors (ex. different setting, age, sex, home town, ..). This study showed that between attire factors, white coat has the highest rank following personal grooming and cleanliness of the clothes with the lowest rank. For the factors causing distrust، most didn’t mention a specific issue( (62.5%) while others who did, mentioned tattoos for 42%، makeup for women (33%), odd colours (13%) and slack suit (2%).
Conclusion: if not mentioned directly, attire and its details do not play a important role in trust, and in general, people prefer cleanliness and well grooming, not a specific attire. Except for white coat which seems to be an identifier for physicians in people's opinion. Hence healthcare systems should give more freedom of choice in regards to different tastes in attire
Keywords:  white coat, attire, trust
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.          Ward MM، Sundaramurthy S، Lotstein D، Bush TM، Neuwelt CM، Street RL. Participatory patient-physician communication and morbidity in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2003 Dec 15;49(6):810–8.
2.          شجاعی ا، ابوالحسنی نیارکی ف. تحقق خارجی اعتماد در رابطه ي پزشک و بیمار. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي. 1391;5(5).
3.          Petrilli CM، Mack M، Petrilli JJ، Hickner A، Saint S، Chopra V. Understanding the role of physician attire on patient perceptions: a systematic review of the literature--targeting attire to improve likelihood of rapport (TAILOR) investigators. BMJ Open. England; 2015;5(1):e006578.
4.          McLean C، Patel P، Sullivan C، Thomas M. Patients’ perception of military doctors in fracture clinics--does the wearing of uniform make a difference? J R Nav Med Serv. 2005;91(1):45–7.
5.          Chung H، Lee H، Chang D-S، Kim H-S، Lee H، Park H-J، et al. Doctor’s attire influences perceived empathy in the patient-doctor relationship. Patient Educ Couns. Ireland; 2012 Dec;89(3):387–91.
6.          Gooden BR، Smith MJ، Tattersall SJ، Stockler MR. Hospitalised patients’ views on doctors and white coats. Med J Aust [Internet]. 2001 Aug 20;175(4):219–22.
7.          Edwards RD، Saladyga AT، Schriver JP، Davis KG. Patient attitudes to surgeons’ attire in an outpatient clinic setting: substance over style. Am J Surg. Elsevier; 2012 Nov 1;204(5):663–5.
8.          Mistry D، Tahmassebi JF. Children’s and parents' attitudes towards dentists' attire. Eur Arch Paediatr Dent [Internet]. 2009 Dec;10(4):237–40.
9.          Gherardi G، Cameron J، West A، Crossley M. Are we dressed to impress? A descriptive survey assessing patients’ preference of doctors' attire in the hospital setting. Clin Med. 2009 Dec;9(6):519–24.
10.        Bond L، Clamp PJ، Gray K، Van Dam V. Patients’ perceptions of doctors' clothing: should we really be “bare below the elbow”? J Laryngol Otol. 2010 Sep;124(9):963–6.
11.        Palazzo S HD. Patients’ perspectives on how doctors dress. J Hosp Infect. 2010;74(1):30–4.
12.        Nibhanipudi K V، Mason B، Pandey A، Henriquez R، Hassen GW. A study regarding Spanish-speaking parents’ preference of physician attire in the pediatric emergency room. Clin Pediatr. 2013 Jul;52(7):593–8.
13.        Aitken SA، Tinning CG، Gupta S، Medlock G، Wood AM، Aitken MA. The importance of the orthopaedic doctors’ appearance: a cross-regional questionnaire based study. Surgeon. 2014 Feb;12(1):40–6.
14.        Al-Ghobain MO، Al-Drees TM، Alarifi MS، Al-Marzoug HM، Al-Humaid WA، Asiry AM. Patients’ preferences for physicians' attire in Saudi Arabia. Saudi Med J. 2012 Jul;33(7):763–7.
15.        Batais MA. Patients’ attitudes toward the attire of male physicians: a single-center study in Saudi Arabia. Ann Saudi Med . 34(5):383–9
16.        Budny AM، Rogers LC، Mandracchia VJ، Lascher S. The Physician’s Attire and Its Influence on Patient Confidence. J Am Podiatr Med Assoc.  The American Podiatric Medical Association ; 2006;96(2):132–8.
17.        Cha A، Hecht BR، Nelson K، Hopkins MP. Resident physician attire: does it make a difference to our patients? Am J Obstet Gynecol. Mosby; 2004;190(5):1484–8.
 
18.        Li SF، Haber M. Patient attitudes toward emergency physician attire. J Emerg Med. 2005;29(1):1–3.
19.        سمنانی ی، اربابی م، شمس ج، نقش بندی س. بررسي نگرش بيماران رواني نسبت به پوشش روانپزشك و نحوه خطاب به آنها. Vol. 28. پژوهش در پزشکي; 1383. p. 127–30.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0