دانشكده پزشكي به عنوان قديمي‌ترين دانشكده دانشگاه علوم پزشکی تهران از ديرباز سهم غيرقابل انكاري در پژوهش ايران داشته است. اگر به اولين شماره مجله Acta Medica Iranica در سال 1956 نگاهي بياندازيم سطح بالاي علمي اين دانشكده مشخص مي‌گردد. ما باور داريم با توجه به سطح علمي دانشجويان ورودي اين دانشكده و توان پژوهشي اساتيد اين دانشكده، مي‌بايست سطح پژوهشي دانشكده پزشكي در حد مرزهاي دانش قرار گيرد. خوشبختانه عملكرد دانشكده پزشكي در كسب افتخارات ملي و بين‌المللي مؤيد اين امر مي‌باشد. اعتقاد ما در انجام پژوهش‌هايي است كه ضمن ايجاد محيط پژوهشي در گروه‌هاي آموزشي، موجب اعتلاي سلامت نيز گردد و در اين امر رعايت اصول اخلاق پژوهش از هر نكته‌اي براي ما مهمتر مي‌باشد. اين دانشكده با انجام حدود 1000 پايان‌نامه در سال در مقاطع پزشكي عمومي، دستيار تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ و بيش از 500 طرح تحقيقاتي در سال سهم قابل توجهي از توليدات علمي كشور را به عهده دارد و تعداد 6 نفر از دانشمندان برجسته 1% ISI از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سطح و توان پژوهش اين دانشكده را نشان مي‌دهد.با توجه به رسالت آموزش پژوهش از طريق پايان‌نامه‌هاي دانشجويان، تاكيد بر سطح پژوهشي پايان‌نامه‌هاي اين دانشكده بخصوص در سطح دستياري تخصصي و فوق تخصصي حائز اهميت براي حوزه پژوهشي مي‌باشد.
 
20 شهریور 1397
: اریترودرمی و فراوانی نسبی علل زمینه ای آن در بیماران بستری شده در بخش های پوست بیمارستان رازی 1388-1397

: اریترودرمی و فراوانی نسبی علل زمینه ای آن در بیماران بستری شده در بخش های پوست بیمارستان رازی 1388-1397

: اریترودرمی عبارت است از قرمزی بیش از 90% از سطح بدن که با پوسته ریزی و خارش شدید و گسترده همراه می باشد. این بیماری جدا از علائم پوستی-مخاطی علائم سیستمیک نیز دارد که از جمله آن ها می توان به لنفادنوپاتی، هپاتومگالی و اسپلنومگالی اشاره کرد. بسیاری از بیماران معمولا دهیدراتاسیون و اختلالات الکترولیتی نیز پیدا می کنند که شبیه به بیماران دچار سوختگی شدید است. ادم، هیپوآلبومینمی و نارسایی قلبی از دیگر عوارض آن می باشد

20 شهریور 1397
تعیین رابطه شاخص بازو و شاخص ساق پا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷

تعیین رابطه شاخص بازو و شاخص ساق پا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷

زمینه تحقیق: آنتروپولوژی علمی است که به بررسی ابعاد بدن انسان می‌پردازد. این روش در پزشکی قانونی، آناتومی، مطالعات پزشکی و حرفه‌هایی مرتبط به سیستم اسکلتی بدن انسان کاربردهای مفید دارد. شاخص بازو و شاخص ساق پا در نژادهای مختلف و حتی قومیت‌های گوناگون متفاوت می‌باشد. در تعدادی از کشورها شاخص بازو و شاخص ساق پا از مطالعات مختلف تعیین و در زمینه‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. بااین‌وجود در جامعه ایرانی مطالعات کافی در این موضوع وجود نداشته و این شاخص‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند

20 شهریور 1397
بررسی پیامد بیماران دچار موکورمایکوزیس با یا بدون اگزنتراسیون اربیت

بررسی پیامد بیماران دچار موکورمایکوزیس با یا بدون اگزنتراسیون اربیت

با افزایش میانگین سنی جامعه و گسترش روزافزون بیماری های مزمن چون دیابت و سایر شرایط همراه با نقص ایمنی، بیماریهای عفونی فرصت طلب کانون توجه قرار گرفته اند که از موارد تهاجمی آن که با مرگ و میر بالا همراه است می توان موکورمایکوزیس را نام برد. درگیری رینوسربرواربیتال شایعترین موارد و بیماران دیابتی بزرگترین گروه خطر را تشکیل می دهند.

20 شهریور 1397
مقایسه بیهوشی استنشاقی با سووفلوران وبیهوشی وریدی باپروپوفول در کودکان تحت برونکوسکوبی انعطاف پذیر در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال     97-96

مقایسه بیهوشی استنشاقی با سووفلوران وبیهوشی وریدی باپروپوفول در کودکان تحت برونکوسکوبی انعطاف پذیر در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 97-96

در این طرح 80 کودک که باید تحت برونکوسکوپی قرار میگرفتند و معیارهای لازم را داشتند به طور تصادفی در دوگروه 40 نفری قرار گرفتند.به یک گروه بیهوشی استنشاقی با سووفلوران جهت برونکوسکوپی داده شد و به گروه دوم بیهوشی باپروپوفول وریدی جهت برونکوسکوپی داده شد.و تغییرات BP ,O2 sat ,PR وسرفه و مدت ریکاوری در دو گروه بررسی شدکه دیدیم تغییرات O2sat در استفاده از پروپوفول کمتر است.همچنین مدت ریکاوری درگروه استفاده کننده از پروپوفول کمتر بود

20 شهریور 1397
: بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (AA-QLI )

: بررسی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا (AA-QLI )

پرسشنامه AA-QLI براي اولين بار در ايران در این مطالعه به وسيله روش ترجمه forward-backward توسط دو فرد مسلط به زبان انگليسي که نسبت به هم blind بود ترجمه شده وبعد از اثبات اعتبار و قابليت اطمينان ، درمرکز دانشگاهي بيمارستان تخصصي پوست رازي استفاده می شد.پرسشنامه AA-QLI دارای سوالاتی در 2 بخش میباشد

20 شهریور 1397
بررسی مقایسه ای توان پروتئین تائو پلاسما و NFL مایع مغزی نخاعی در پیش بینی میزان کاهش متابولیسم گلوکز نواحی مختلف مغزی اندازه گیری شده توسط اسکن FDG PET در بیماران مبتلا به دمانس موجود در پایگاه داده ADNI

بررسی مقایسه ای توان پروتئین تائو پلاسما و NFL مایع مغزی نخاعی در پیش بینی میزان کاهش متابولیسم گلوکز نواحی مختلف مغزی اندازه گیری شده توسط اسکن FDG PET در بیماران مبتلا به دمانس موجود در پایگاه داده ADNI

بیماری آلزایمر شایع ترین اختلال نورودژنراتيو است که بار سنگینی روزافزوني را بر جوامع تحميل می کند. مطالعات اخیر درمان هاي موثري را پیشنهاد کرده اند كه در مراحل اولیه زوال عقل مانع از پيشروي نورودژنراسيون ميشوند. بنابراین، تحقیقات بیشتر در مورد تشخیص زود هنگام زوال عقل، اهميت مجدد يافته است. نوروفيلامنت زنجيره سبك )(NFL) به عنوان یکی از ماركرهاي زيستي ارزشمند در تشخيص زوال عقل شناخته شده است. با توجه به همبستگی قوی بین سطح سرمی این ماده و سطح آن در مايع مغزي نخاعي، اگر سطح اين شاخص زيستي در مايع مغزي نخاعي نشان دهنده همبستگی قابل توجهی با استانداردهای قبلی تشخیص زوال عقل باشد، اين شاخص ميتواند به عنوان شاخص زيستي دمانس مورد استفاده قرار بگيرد.

22 مرداد 1397
بررسی آگاهی و نگرش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص نحوه تشخیص و درمان رفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان و عوامل موثر بر آن در سال 97

بررسی آگاهی و نگرش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص نحوه تشخیص و درمان رفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان و عوامل موثر بر آن در سال 97

هدف از آموزش ایده آل در پزشکی در مقطع عمومی کسب دانش، نگرش و مهارت های ضروری و بهینه در زمینه مواجهه با بیماران شایع در تمامی سنین از جمله اطفال است. پزشکان عمومی باید طریقه برخورد با بیماری های شایع اطفال و درمان آنها را به عنوان حداقل های یادگیری در دوره آموزشی خود فراگیرند و همچنین در طبابت خود بکار برند. هدف از این پژوهش ارزیابی آگاهی و نگرش کارورزان از رفلاکس گاستروازوفاژیال اطفال به عنوان یک بیماری شایع و پرمراجعه به مطب های پزشکان عمومی است.

22 مرداد 1397
بررسی ارتباط بین مصرف شیر مادر و بروز لوپوس اریتماتوس سیستمیک و عوارض آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان و مجتمع بیمارستانی امام در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۰

بررسی ارتباط بین مصرف شیر مادر و بروز لوپوس اریتماتوس سیستمیک و عوارض آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان و مجتمع بیمارستانی امام در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۰

تغذیه با شیر مادر نه‌تنها یک منبع غنی از مواد غذایی نوزادان و شیرخواران است ، بلکه بعنوان یک منبع سرشار از مولکول‌های تحریک کننده‌ی ایمنی شناخته شده است. این احتمال مطرح می‌شود که مواجه‌های ماه‌های اول زندگی می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر روی سیستم ایمنی فرد داشته باشد و در این میان به نقش شیر مادر می‌توان توجه نمود. لوپوس اریتماتوس سیستمیک (SLE) یک بیماری مولتی سیستمیک است و باعث آسیب به ارگان‌های مختلفی از جمله کلیه‌ها، سیستم عصبی و سیستم قلبی-عروقی می‌شود.

22 مرداد 1397
بررسی ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به خالهای دیسپلاستیک نمونه برداری شده در بیمارستان رازی بین سالهای 1390 تا 1395

بررسی ویژگی های دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به خالهای دیسپلاستیک نمونه برداری شده در بیمارستان رازی بین سالهای 1390 تا 1395

: خالهای دیسپلاستیک همواره عامل اختلاف نظر بین پزشکان در حیطه تشخیص و درمان بوده است با توجه به نقش قابل توجه این خال ها در افزایش ریسک ابتلا به ملانوم تشخیص به موقع و درست آنها و در نظر گرفتن راهکار صحیح در پیگیریهای پس از تشخیص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

آرشیو اخبار و مقالات