#
 • آدرس پستی :

  تهران،بخش رادیوتراپی،انکولوژی، انستیتو کانسر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
 • شماره تماس :

  02161192585
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  imamhospital@tums.ac.ir