اولین جلسه مشترک شورای پژوهشی گروه رادیوتراپی-انکولوژی و فیزیک پزشکی

اولین جلسه مشترک شورای پژوهشی گروه رادیوتراپی-انکولوژی و فیزیک پزشکی

22 10 1383

با خوشبختی به اطلاع می رساند در راستای اعتلای همکاری های مداوم و جاری گروه رادیوتراپی-انکولوژی و گروه فیزیک پزشکی به عنوان یک گروه بالینی و یک گروه علوم پایه، اولین جلسه مشترک شوراهای پژوهشی دو گروه در ساعت 10 صبح روزچهارشنبه 9/10/83 در محل بخش رادیوتراپوتیک انکولوژی تشکیل گردید.در این جلسه دکتر حداد، دکترآموزگارهاشمی، دکتر کاظمیان، دکتر عقیلی و دکتر فرهان از گروه رادیوتراپی-انکولوژی و دکتر قرائتی، دکتر ریاحی، دکتر عقابیان و دکترالله وردی از گروه فیزیک پزشکی شرکت داشتند.پس از خوش آمد گوئی و مقدمه توسط دکتر حداد، آقای دکتر ریاحی خلاصه ای از ظرفیتهای پژوهشی گروه فیزیک پزشکی و برنامه های تحقیقاتی مربوطه را ارائه کردند. سپس در خصوص سیاستگزاری همکاری پژوهشی دو گروه و اولویت های پژوهشی مربوط به شرح ذیل بحث و بررسی و برنامه ریزی شد:1- لزوم رعایت اصول اخلاق پژوهش مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بر احترام به نقش و همکاری واقعی هر یک از دو طرف در انجام طرح های تحقیقاتی و انتشار نتایج، از زمان ارائه ایده کار تا چاپ مقاله نهائی، تاکید شد.2- با توجه به همکاری های مداومی که از گذشته در امور پژوهشی میان دو گروه در زمینه رادیوتراپی وجود داشته است، مقرر شد کارهایی که تاکنون انجام شده است و ثمره آنها بطور کاربردی در بخش رادیوتراپوتیک انکولوژی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد.3- اولویت های پژوهشی مشترک دو گروه به شرح ذیل تصویب شد ( بدیهی است امکان اصلاح این اولویت ها و افزودن بر آنها در آینده وجود خواهد داشت):الف) هرگونه پژوهشی که منجر به راه اندازی روشهای جدید رادیوتراپی شود که علیرغم کاربرد در کشورهای پیشرفته، تاکنون درایران بکار نرفته است. در این خصوص بر روشهای کانفرمال، آی-ام-آر-تی و براکی تراپی های جدید تاکید شد.ب) هرگونه پژوهشی که منجر به بهبود کیفیت روشهای جاری رادیوتراپی در این بخش شود.ج) هرگونه پژوهشی که منجر به راه اندازی سیستم انتقال داده های تصویری از مراکز تصویربرداری مجتمع به بخش رادیوتراپوتیک انکولوژی شود.د) هرگونه پژوهشی که منجر به بهبود روشهای تصویر برداری در ارتباط با پلانیننگ رادیوتراپی شود.ه) هرگونه پژوهشی که منجر به راه اندازی و بهبودimage-guided radiotherapyدراین بخش شود. 4- در خصوص طرح های پژوهشی، محور بر اساس دو گروه ( نه فردی) باشد.5- هر دو گروه تا جلسه آینده بر اساس اولویت های پژوهشی فوق، ایده طرح های تحقیقاتی جدید مورد نظر را ارائه کند تا در جلسه بعدی مورد بحث قرار گیرد. پروژه ها کاربردی و مشترک بین دو گروه باشند.6- با توجه به عضویت اعضای هیئت علمی دو گروه در مرکز تحقیقات سرطان و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، بازدیدی از طرف اعضای گروه راد یوتراپی-انکولوژی در ساعت 11:30 روز یکشنبه 20/10/83 از مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی بعمل آید. امید است این بازدید فتح بابی جهت همکاری های بیشتر مرکز تحقیقات سرطان با مرکز فوق باشد.7- جلسات مشترک پژوهشی دو گروه هر دو ماه یکبار برگزار شود.با احترام دکتر پیمان حداد دکترحسین قرائتی مدیر گروه رادیوتراپی-انکولوژی مدیرگروه فیزیک پزشکی


منبع:گروه رادیوتراپی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0