دوره جامع آموزش تئوری برای دستياران سال اول

دوره جامع آموزش تئوری برای دستياران سال اول

14 2 1389

دوره جامع آموزش تئوری Brant و آموزش فيزيک برای دستياران سال اول در روزهای چهار شنبه از ساعت 11 صبح برگزار می گردد


منبع:گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0