برگزاری کلاسهای آمادگی بورد

برگزاری کلاسهای آمادگی بورد

14 2 1389

برگزاری کلاسهای آمادگی بورد برای دستياران سال چهارم راديولوژی از اول ارديبهشت ماه روزهای چهارشنبه از صبح تا ظهر در مرکز تصويربرداری توسط اساتيد راديولوژي برگزار ميگردد


منبع:گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0