اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه روانپزشکی
مدیر دکتر حمیدرضا نقوی
معاون آموزشی دکتر ونداد شریفی
معاون پژوهشی دکتر شاهین آخوندزاده
آدرس تهران،خیابان کارگر جنوبی،پایین تر از چهارراه لشگر،بیمارستان روزبه