#
 • آدرس پستی :

  تهران،خیاباان کارگر جنوبی،پایینتر از چهارراه لشگر،بیمارستان روزبه
 • شماره تماس :

  02155419151
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  hrnaghavi@live.com