معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
30 بهمن 1393
روان پزشکی قانونی، پیشگیری از خطاها و شکایات پزشکی
24 دی 1393
اعلام زمان برگزاری آرمون کتبی درون دانشگاهی دستیاران روان پزشکی
22 دی 1393
برگزاری گارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیک و Endnote
15 دی 1393
کاربرد اخلاق پزشکی در آموزش، پژوهش و درمان
11 دی 1393
پخش و نقد فیلم "بهتر از این نمیشه" در بیمارستان روزبه
7 دی 1393
تحلیل و ابستگی بین نتایج fMRI و مغز و داده های SNP در اسکیزوفرنیا
1 دی 1393
برگزاری اولین همایش سراسری اختلالات عصبی – تکاملی
18 آذر 1393
برگزاری جلسه Residents Forum در بیمارستان روزبه