بیمارستان یاس / لیست اعضاء هیئت علمی

Page 1 of 1 (22 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
در حال تنظیم
#
کــد
سایت
پست الکترونیکی
گروه
نــــام
 
 
 
  696 medicine.tums.ac.ir/members/ozra_ardalan azmoudeh@sina.tums.ac.ir گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر آزموده, عذرا
  7744 medicine.tums.ac.ir/members/m_ebrahimi گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر ابراهیمی, مهبد
  7746 medicine.tums.ac.ir/members/kh_adabi گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر ادبی, خدیجه
  156 medicine.tums.ac.ir/members/zahra_elahipanah ............................. گروه راديولوژي دانشکده پزشکي دکتر الهی پناه, زهرا
  153 medicine.tums.ac.ir/members/firoozeh_akbari ....................... گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر اکبری اسبق, فیروزه
  157 medicine.tums.ac.ir/members/narges_izadi nizadi@sina.tums.ac.ir گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر ایزدی مود, نرگس
  702 medicine.tums.ac.ir/members/fatemeh_davari fatedavari@yahoo.com گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر داوری تنها, فاطمه
  701 medicine.tums.ac.ir/members/fatemeh_rahimi f_rahimis@yahoo.com گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر رحيمي شعرباف مقدس, فاطمه
  705 medicine.tums.ac.ir/members/zahra_rezaee zhrrezaee@yahoo.com گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر رضائي, زهرا
  7743 medicine.tums.ac.ir/members/m_zarkesh MRZARKESH@yahoo.com گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر زرکش, محمدرضا
  7742 medicine.tums.ac.ir/members/m_shirazi گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر شیرازی, محبوبه
  694 medicine.tums.ac.ir/members/saghar_samimi ............... گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر صميمي سده, ساغر
  708 medicine.tums.ac.ir/members/marzieh_ghaffarnejad ghafarin2@yahoo.com گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر غفارنژاد دين محمدی, مرضيه
  698 medicine.tums.ac.ir/members/azizeh_ghaseminejad ............... گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر قاسمي نژاد, عزيزه
  699 medicine.tums.ac.ir/members/ebrahim_mostafavi eb_mostafavi@hahoo.com گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر مصطفوی, ابراهيم
  710 medicine.tums.ac.ir/members/nasrin_tabrizi ............................. گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر مقدمي تبريزی, نسرين
  152 medicine.tums.ac.ir/members/shirin_niroomanesh ............................. گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر نیرومنش, شیرین
  712 medicine.tums.ac.ir/members/mehrnaz_valadan valadanm@sina.tums.ac.ir گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر ولدان, مهرناز
  6446 medicine.tums.ac.ir/members/m_veicizadeh گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دكتر ويسي زاده, مريم
  695 medicine.tums.ac.ir/members/fariba_yarandi fariba_yarandi@yahoo.com گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي دکتر يارندی, فريبا
  6142 medicine.tums.ac.ir/members/f_yosefshahi گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دكتر يوسف شاهي, فردين
  724 medicine.tums.ac.ir/members/effat_yoosefi ............... گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر يوسفي, عفت
Page 1 of 1 (22 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next