بیمارستان بهرامی / لیست اعضاء هیئت علمی

Page 1 of 1 (27 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
در حال تنظیم
#
کــد
سایت
پست الکترونیکی
گروه
نــــام
 
 
 
  137 medicine.tums.ac.ir/members/mehdi_alehossein alhosein@sina.tums.ac.ir گروه راديولوژي دانشکده پزشکي دکتر آل حسین, سيدمهدی
  497 medicine.tums.ac.ir/members/ali_ehsani ehsanimo@sina.tums.ac.ir , ali@ehsani.ir گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر احساني, محمد علي
  7325 medicine.tums.ac.ir/members/ebrahim_espahbodi eespahbodi@yahoo.com گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دكتر اسپهبدي, ابراهيم
  7993 medicine.tums.ac.ir/members/a_alipour a-ostadalipour@tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر استادعلیپور, عباس
  7953 medicine.tums.ac.ir/members/f_eskandare گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي دکتر اسکندری, فرید
  7900 medicine.tums.ac.ir/members/k_eftekhari گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر افتخاری, کامبیز
  7902 medicine.tums.ac.ir/members/a_izadi گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر ایزدی, آناهیتا
  8065 medicine.tums.ac.ir/members/mk-bakhshandeh Mkazem_bakhshandehb@yahoo.com گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر بخشنده بالی, محمد کاظم
  7859 medicine.tums.ac.ir/members/m_porgholami گروه راديولوژي دانشکده پزشکي دکتر پورغلامی, مسعود
  8070 medicine.tums.ac.ir/members/jafari-m گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي دکتر جعفری, محسن
  7984 medicine.tums.ac.ir/members/m_habibi گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر حبیبی زهام, مژده
  451 medicine.tums.ac.ir/members/zahra_haghshenas ............................. گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر حق شناس, زهرا
  500 medicine.tums.ac.ir/members/nahideh_khosroshahi گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر خسروشاهي, ناهيده
  134 medicine.tums.ac.ir/members/ali_rahbari گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر رهبری منش, علی اکبر
  501 medicine.tums.ac.ir/members/elham_shahgholi eshahgholi@sina.tums.ac.ir گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر شاهقلي, الهام
  7919 medicine.tums.ac.ir/members/h_shabani گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر شعبانی میرزایی, حسین
  8107 medicine.tums.ac.ir/members/a_shafiee گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر شفیعی, علیرضا
  7920 medicine.tums.ac.ir/members/p_sadeghi گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر صادقی, پیمان
  506 medicine.tums.ac.ir/members/peymaneh_alizadeh alizadet@yahoo.com گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر عليزاده طاهری, پيمانه
  138 medicine.tums.ac.ir/members/dariyush_fahimi dfahimi@yahoo.com گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر فهیمی, داریوش
  7327 medicine.tums.ac.ir/members/kamyar_kamrani kamyarkamrani@yahoo.com گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دكتر كامراني, كاميار
  8068 medicine.tums.ac.ir/members/b_mohamadpour B-mohammadpour@sina.tums.ac.ir گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر محمدپور اهرنجانی, بهزاد
  136 medicine.tums.ac.ir/members/mansoor_mollaeian mansour mollaein@tppms.com گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي دکتر ملائیان, منصور
  7932 medicine.tums.ac.ir/members/a_movahedian گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر موحدیان, امیرحسین
  133 medicine.tums.ac.ir/members/fariba_naderi گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر نادری, فریبا
  7924 medicine.tums.ac.ir/members/m_kaveh گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي دکتر کاوه, مهبد
  7992 medicine.tums.ac.ir/members/a_yaghuti a_yaghooti@sina.tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر یاقوتی, امیرعباس
Page 1 of 1 (27 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next