بیمارستان فارابی / لیست اعضاء هیئت علمی

Page 1 of 2 (37 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
در حال تنظیم
#
کــد
سایت
پست الکترونیکی
گروه
نــــام
 
 
 
  234 medicine.tums.ac.ir/members/alireza_soltani esoltani@sina.tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر ابراهیم سلطانی, علیرضا
  7325 medicine.tums.ac.ir/members/ebrahim_espahbodi eespahbodi@yahoo.com گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دكتر اسپهبدي, ابراهيم
  7993 medicine.tums.ac.ir/members/a_alipour a-ostadalipour@tums.ac.ir گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر استادعلیپور, عباس
  150 medicine.tums.ac.ir/members/fahimeh_asadi asadiamo@sina.tums.ac.ir گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي دکتر اسدی آملی, فهیمه
  679 medicine.tums.ac.ir/members/yadollah_eslami گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر اسلامي, يداله
  666 medicine.tums.ac.ir/members/hooshang_behesht Ah1734@yahoo.com گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر بهشت نژاد, اميرهوشنگ
  680 medicine.tums.ac.ir/members/mahmood_jabbarvand ِdr.jabarvand@gmail.com گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر جباروند, محمود
  6145 medicine.tums.ac.ir/members/a_khodabandeh گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دكتر خدابنده, عليرضا
  6352 medicine.tums.ac.ir/members/mt_rajabi گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دكتر رجبي, محمدطاهر
  671 medicine.tums.ac.ir/members/firoozeh_rahimi گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر رحيمي, فيروزه
  6146 medicine.tums.ac.ir/members/r_rohipour گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دكتر روحي پور معلائي, رامك
  648 medicine.tums.ac.ir/members/mohammad_riazi Riazifahimi@yahoo.com گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر رياضي اصفهاني, محمد
  672 medicine.tums.ac.ir/members/ali_zare zaremehrjardy@yahoo.com گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر زارع مهرجردی, محمد علي
  681 medicine.tums.ac.ir/members/reza_zareei ............................. گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر زارعي, رضا
  633 medicine.tums.ac.ir/members/hamid_zahedi hamid_zahedi@yahoo.com گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دکتر زاهدی, حميد
  673 medicine.tums.ac.ir/members/heydar_siatiri ............................. گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر سياتيری, حيدر
  148 medicine.tums.ac.ir/members/ali_sadeghi ............................. گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر صادقی طاری, علی
  651 medicine.tums.ac.ir/members/ali_tabatabaee ............................. گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر طباطبائي, سيد علي
  624 medicine.tums.ac.ir/members/zia_tabatabaee ............................. گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر طباطبائي محمدی, سيدضياءالدين
  628 medicine.tums.ac.ir/members/ahmad_ameri ameriahm@tums.ac.ir.com گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر عامری, احمد
  682 medicine.tums.ac.ir/members/ali_abdollahi abdolahi@sina.tums.ac.ir - Abdollahi@tuerc.org گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر عبدالهي, علي
  5575 medicine.tums.ac.ir/members/ghasem_fakhraee گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر فخرائي, قاسم
  145 medicine.tums.ac.ir/members/dr_faghihi ............................. گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر فقیهی حبيب آبادی, هوشنگ
  677 medicine.tums.ac.ir/members/reza_tafti گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر فلاح تفتي, محمدرضا
  149 medicine.tums.ac.ir/members/dr_hashemi hhashemi@tums.ac.ir گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر قاضي زاده هاشمی, سيد حسن
  6330 medicine.tums.ac.ir/members/drgodarzi گروه بيهوشي دانشکده پزشکي دكتر گودرزي, مهرداد
  659 medicine.tums.ac.ir/members/alireza_lasheyee lashay@tums.ac.ir گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دکتر لاشيئي, عليرضا
  7114 medicine.tums.ac.ir/members/mehrdad_mohammadpoor mahammadpour@yahoo.com گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دكتر محمدپور بلويردي, مهرداد
  644 medicine.tums.ac.ir/members/jafar_mahmoodi mmahmoud@tums.ac.ir گروه قلب و عروق دانشکده پزشکي دکتر محمودی, محمد جعفر
  6126 medicine.tums.ac.ir/members/sasan_moghimi گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دكتر مقيمي عراقي, ساسان
Page 1 of 2 (37 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next